தேர்தல் ஒத்திகையில் ஆணைக்குழு


2020  பொதுத்தேர்தலை நடாத்துவது குறித்து ஒத்திகை (பரீட்சாத்த) முயற்சியில் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு ஈடுபட்டுள்ளது.


எதிர்வரும் நாட்களில் இதற்கென தெரிவுசெய்யப்பட்ட 200 வாக்காளர்களை கொண்ட பரிட்சார்த்த (ஒத்திகை) தேர்தல் ஒன்றினை நடாத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அறியமுடிகின்றது.

இதன் படி  வாக்காளர்கள் செயற்படும் விதம, சுகாதார நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை கண்காணிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

வாக்காளர்கள் கட்டாயம் முககவசம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது

No comments: