தொற்றுறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

கொரோனா தொற்றுறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை சடுதியா அதிகரித்துள்ளது.

அந்தவகையில் தொற்றுறுதி செய்யப்பட்ட ஒருவர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதனையடுத்து எண்ணிக்கை 1880 ஆக அதிகரித்துள்ளது.


No comments: