வானிலை முன்னறிவிப்பு (எச்சரிக்கை)


ஊவாமாகாணத்தின் சில பகுதிகளில் இன்று பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு பின்னர் மழையுடனான வானிலை தோன்றும் என்று எதிர்வு கூறப்பட்டுள்ளது.

ஹம்பாந்தோட்டடை மறற்றும்  (வடக்கும, வடமேல், மத்திய) மாகாணங்களிலும் 40 தொடக்கம் 50 வரையில் காற்றின் வேகம் அதிகரித்து காணப்படும்.

காலி, மதத்தறை, புத்தளம்,  மாவட்டங்களிலும் (மேல், சப்ரகமுவ,) மாகாணங்களின் சில பகுதிகளிலும் மழை பெய்யும் சாத்தியம் இருப்பதாக வளிமண்டலவியில் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது.

No comments: