உயர்வடையும் தொற்று எண்ணிக்கை


இலங்கையில், சற்று, முன்னர்  (1) கொரோனா, வைரஸ் தொற்றாளர் அடையாயம் காணப்பட்டுள்ளார்.

அதனடிப்படையில் ,தொற்றாளர்களின், எண்ணிக்கை,1902  ஆக உயர்வடைந்துள்ளது

No comments: