அதிகரிக்கும் தொற்று எண்ணிக்கை


சற்று முன்னர் மேலும் ஒருவருக்கு தொற்றுறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறியமுடிகின்றது

அந்தவகையில் நாட்டில், தொற்றுறுதி செய்யப்பட்ட மொத்த தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 1,569 ஆக அதிகரித்துள்ளது


No comments: