வீடு திரும்பியுள்ள 77 பேர்.


இதுவரையில் 4463பேர்  இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களில் இருந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர.

அந்தவகையில் இன்று 77 பேர் தனிமைப்படுத்தலை நிறைவு செய்தி வீடு திரும்பியுள்ளனர்.


No comments: