நேற்று மாத்திரம் 55 தொற்றாளர்கள் அடையாளம்


பிரேஸில் நாட்டில் கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை பரவலாக அதிகரித்து வருகின்றது.

இந் நிலைமையின் அடிப்படையில் நேற்றுமாத்திரம் பிரேஸில் நாட்டில் 55 ஆயிரம் தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.


No comments: