நாடு திரும்பிய 288 பேர்


கொவிட்19 தாக்கம் காரணமாக நாடு திரும்ப முடியாமல் இருந்த 288 பேர் இன்று நாட்டை வந்தடைந்துள்ளனர்.

ஓமான் நாட்டில் இருந்தே இவர்கள் இலங்கை வந்தடைந்துள்ளனர்.

விசேட விமானம் ஊடாக இவர்கள் நாட்டை வந்தடைந்துள்ளனர்.


No comments: