நாடு திரும்பிய 230 இலங்கையர்


இன்று மேலும் 230 இலங்கையர் நாடு திரும்பியுள்ளனர் கட்டுநாயக்கா விமான நிலையமூடாக இவர்கள் நாட்டை வந்தடைந்துள்ளனர்.


No comments: