எமது இருப்பை அழிப்பதற்கு நாம் துணைபோக கூடாது -கலையரசன்

எமது இருப்பை அழிப்பதற்கு நாம் துணைபோக கூடாது -கலையரசன் (தேர்தல் கருத்து)

No comments: