Corona -பூரண குணம் அடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பு


கொரொனா தொற்றில் இருந்து பூரண குணம் அடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலு 15 பேர் குணமடைந்துள்ளதாக அறியமுடிகின்றது.

அதனடிப்படையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 584  ஆக உயர்வடைந்துள்ளது

No comments: