மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்கள சேவை மீள ஆரம்பம்


எதிர்வரும் 20, ஆம் திகதி ,மோட்டார் வாகன, போக்குவரத்து திணைக்களத்தின் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட, சேவைகளை, மீள ஆரம்பிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதன்போது ,முன்கூட்டியே, தொலைபேசி, மூலம், நேரத்தை ஒதுக்கிக் கொள்ள வேண்டும், எனவும் ,அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வாரநாட்களில் ,காலை, 9.00 மணி முதல், பிற்பகல் 4.00 வரை தமது சேவைகள் வழங்கப்படும் ,எனவும் ,வாகனப் பதிவு  சாரதி அனுமதிப்பத்தரங்களை வழங்குதல , வாகன இலக்கத், தகடுகளை, வழங்குதல்., வாகனங்களைப் பரிசோதித்து, அறிக்கைகளை வழங்குதல் ,போன்ற ,சேவைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக ,மோட்டார் ,வாகன போக்குவரத்துத், திணைக்களத்தை தொடர்பு ,கொள்ளுமாறு கூறப்பட்டுள்ளது.

அரசாங்கத்தினால், பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட, தேசிய ,அடையாள ,அட்டை இலக்கத்தின் ,,அடிப்படையில் ,உரிய திகதிகளை ,ஒதுக்கிக் கொள்ள, வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

No comments: