மையம் கொண்டுள்ள தாழமுக்கம் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை


தென்கிழக்கு, வங்காள, விரிகுடா ,கடற்பரப்புகளில்  தாழமுக்கமாக விருத்தியடைந்துள்ளது.

நாட்டின்  ஊவா மற்றும் ,கிழக்கு மாகாணங்களில் மாலையில் அல்லது இரவில் மழையோ அல்லது ,இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

 மே 16ஆம் திகதி இன்று , முற்பகல் 05.30 மணிக்கு, திருகோணமலைக்கு வடகிழக்காக  670 கி.மீ தூரத்தில், வட அகலாங்கு 10.40 N இற்கும் கிழக்கு நெடுங்கோடு 87.00 E இற்கும் இடையில் ,தாழமுக்கம் மையம் கொண்டுள்ளது

இன்று ,16ஆம் திகதி ,  ஒரு ,சூறாவளியாக, விருத்தியடைவதுடன் ,அடுத்த 24 மணித்தியாலங்களில் ,ஒரு பாரிய சூறாவளியாக வலுவடையக்கூடிய சாத்தியம், ஏற்பட்டுள்ளதாக, அறியமுடிகின்றது.

17ஆம் ,திகதி வரை வடக்கு , வடமேற்கு திசையில், நகர்ந்து பின்னர் மே 18ஆம் திகதி ,முதல் 20ஆம் திகதி வரை ,வடக்கு வடகிழக்கு திசையில் திரும்பி மேற்கு வங்காள கரையை நோக்கி, நகரக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.

சில, இடங்களில் 150 மி.மீ ,க்கும், அதிகமான மிகப் பலத்த மழைவீழ்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

நாடு ,முழுவதும் ,காற்றின் ,வேகமானது ,அவ்வப்போது ,மணித்தியாலத்துக்கு 40,50 கிலோ ,மீற்றர் வரை ,அதிகரிக்கக் கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது.


No comments: