குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு


கடற்படை ,தலைமையகத்தின் அறிவிப்பின் ,பிரகாரம் தொற்றுக்குள்ளாகி பூரண, குணமடைந்த, கடற்படையினரின், எண்ணிக்கை 237 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

No comments: