பிற்போடப்பட்டது அடிப்படை உரிமை மனு தொடர்பிலான விசாரணை


பெதுத்தேர்தல் தொடர்பில் மேற் கொள்ளப்பட்ட அடிப்படை உரிமை மனு மற்றும் நாடாளுமன்றத்தை கலைதது வெளியிட்ட வர்த்தமானி தொடர்பிலான விசாரணை நாளை காலை பிற்போடப்பட்டுள்ளது.

UPDATED...

மனுக்களின்  பிரதிவாதிகளாக தே,ர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர்  தேர்தல்கள் ஆ,ணைக்குழுவின், உறுப்பினர்கள் ம,ற்றும் சட்டமா அதிபர் ஆகியோரி,,ன்  பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

உரிமை  மனுக்கள், மீதான,விசாரணைகள் ,இன்,று கா,லை10, மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்,படவுள்ளதாக நோற்று தீர்மானிக்கப்பட்டது

குறித்த அடிப்படை உரிமை மீ,றல் மனுக்கள் மீ,தான விசாரணைகள் இன்று காலை 10 ம,ணி வரை நேற்று ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

No comments: