குணமடைந்த கடற்படை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு


கொரோனா,வைரஸ், தொற்றுக்குள்ளாகி, பூரண ,குணமடைந்த ,கடற்படை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை, அதிகரிப்பு.

அந்தவகையில் ,151, கடற்படை ,உறுப்பினர்கள் ,தொற்றில், இருந்து, பூரண குணமடைந்துள்ளதாக, அறியமுடிகின்றது

No comments: