பொலநறுவையில் முடக்கப்பட்ட பகுதி விடுவிப்பு !


கொரோனா வைரஸ் காரணமாக முடக்கப்பட்டிருந்த பொலநறுவை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு பகுதி  முற்றாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக இராணுவத்தளபதி சவேந்திரசில்வா தெரிவித்துள்ளார்.


No comments: