அம்பாறையில் இரண்டாம் கட்ட 5000 ரூபா கொடுப்பனவு இன்று


(வி.சுகிர்தகுமார் )

அம்பாரை மாவட்டத்தில் கொரோனா அச்சம் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான இரண்டாம், கட்ட ,,5000 ரூபா கொடுப்பனவு இன்,று முதல் வழங்கப்பட்டுவருவதாக மாவட்ட, சமுர்த்தி பணிப்பாளர் எம்.எச்.எம்.சப்றாஸ் தெரிவித்தார்.

இதனூடாக மாவட்டத்தில், உள்ள சமுர்த்தி முத்திரை பெறுவோர் மற்றும் சமுர்த்தி முத்திரைக்கு தகுதியானோர்,,, தொழில் பாதிப்பு, மேன்,முறையீடு பட்டியலில் மூலம் ,தெரி,வு செய்யப்பட்ட 17,3368, குடும்பங்,களுக்கு 86 கோடியே 68 ,இலட்சத்து 40 ,ஆயிரம் ரூபா பகிர்ந்தளிக்கப்படவுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.,

இதற்கமைவாக ,ஆலையடிவேம்பு பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட சமுர்த்தி வங்கிகளினாலும் ,இக்கொடுப்பனவுகள் ,வழங்கும் பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

சமுர்த்தி வங்கியில் இருந்து சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களால் மொத்தமா,க பெறப்பட்ட நிதி, பிரிவு ரீதியா,க மக்கள் காலடிக்கு கொண்டு வழங்கும் ,நடவடிக்கை பிரதேச செயலாளர் ,கே.லவநாதன் மற்றும் தலைமையக சமுர்த்தி முகாமையாளர் ,என்.கிருபாகரன் வங்கி முகாமையாளர்களான ,,,கண்ணதாசன் ,மற்,றும் கே.அசோக்குமார் ஆகியோரின் கண்காணிப்பில் ,சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டது.ஆலையடிவேம்பில் மாத்திர,ம் 6987 குடும்பங்களுக்கு 03 கோடியே 49 இலட்சத்து 35 ஆயிரம் ரூபா பகிர்ந்தளிக்கப்படவுள்ளது.

இதேநேர,ம் இன்று முதல் ஆரம்பிக்கப்படும் ,கொடுப்பனவுகள் யாவும் இம்மாதம்கரா 29ஆம் திகதி வரை இடம்,பெறவுள்ளதாகவும் இதற்கான சகல ஏற்பாடுகளும் சிறந்,,த முறையில் சமுர்த்,தி வ,ங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இதற்கமைவாக மாவட்டத்தில் உள்ள சமுர்த்தி வங்கிகள் யாவும் கொடுப்பன,வு,களை வழங்கும் கால, அட்டவணையை தயாரித்து மாவட்ட சமுர்த்தி காரியாலயத்திற்கு அனு,ப்பி வைத்துள்ளன.

இதனடிப்படையில் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிரிவுகளுக்கு குறிப்பிட்ட தினங்க,ளில் ,பணத்தை வழங்குவதற்கான ,சகல நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

குறித்த வியடம் தொடர்பில் மேலதிக தகவல்களை பெறவிரும்புவோர் மாவட்ட செயல,,க ,சமுர்த்தி கண்காணிப்பு உத்தியோகத்தர் ஏ.ஜே.எம்.ஹனிபாவின் 0777004761 இலக்கமு,ன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்,,றீர்கள்

சமுர்த்தி மூலமான 5000ரூபா முதலாம் கட்ட கொடுப்பனவானது அம்பாரை மாவட்டத்தில் சிறப்பான முறையில் ,குறித்த காலப்பகுதியில் வழங்கப்பட்ட, குறிப்பிடத்தக்கது

No comments: