5000 ரூபாய் கொடுப்பனவில் மோசடி செய்த கிராம உத்தியோகத்தர் வேலை இடை நிறுத்தம்


(ஏ.ஆர்.எம்.றிபாஸ்)

அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட ,5000ரூபா கொடுப்பனவு பயனாளிகளுக்கு வழங்கும் செயற்பாட்டில் ஆறு, நபர்களின் போலிப்பெயர்களை பட்டியலில் உட்படுத்தி மோசடி செய்த திரு,கோணமலை பட்டினமும் சூழலும் பிரதேச செயலகத்தில் கடமையாற்றும் ,கிராம உத்தியோகத்தர் ஒருவரின் சேவை உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் ,இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக ,மாவட்ட அரசாங்க ,அதிபர் ஜே.எஸ்.டி.எம்.அ,சங்க அபேவர்தன தெரிவித்தார்.

இக்கிராம உத்,தியோகத்தரின் மோசடி தொடர்பில் திருகோணமலை பட்டினமும் சூழலும் பிரதே,ச செயலாளர் ஜே.எஸ்.அருள்ராஜ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபரி,ன் கவனத்திற்கு ,கொண்டு வந்ததை, அடுத்து ஆரம்ப விசாரணைக்காக மூவர் கொண்ட, குழு அவரால், நியமிக்கப்பட்டது.

இதில் மாவட்,ட செயலக பிர,தம கணக்காளர் எஸ்.ப,ரமேஸ்வரன்,மாவட்ட உதவி அரசாங்க அதிபர் என்.பிரதீபன்,மாவட்ட செயலக நி,ர்வாக உத்தியோகத்தர் எஸ்.கே.டி.நெரன்,ஞன் ,ஆகியோரடங்கிய குழுவினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆரம்ப வி,சாரனை மற்றும் ஆரம்ப வி,சாரனை அறிக்கைக்கேற்ப குறித்த உத்தியோகத்தரின் சேவையை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் இடைநிறுத்தியுள்ளார்.

மேலும் குறித்த நபர் தேசிய அடையாள, அட்டை வழங்கும் ந,டைமறையின்போது அறவிடுகின்ற 30000ரூபாவை, பிரதேச செயலகத்திற்கு வழங்காமல்  மோசடி செய்தமை தொடர்பில் இவ்விசாரணையில் ,வெளிவந்நத்தாகவும் இது ,தொடர்பிலான பூரண அறிக்கை தமக்கு கிடைக்கப்பெ,ற்றதும் உரிய மேலதிக, ,நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மேலும் தெரிவித்தார்.

No comments: