31 பேர் தனிமைப்படுத்தலை நிறைவு செய்து வெளியேற்றம்


இன்று ,தனிமைப்படுத்தலை, நிறைவு செய்த, 31 பேர் தனிமைப்படுத்தலை நிறைவு செய்துள்ளதாக ,அறியமுடிகின்றது.

இவர்கள் ,வவுனியா ,பம்பைமடு ,இராணுவமுகாமில் உள்ள தனிமைப்படுத்தும் ,நிலையத்தில் இருந்தவர்களாவர்.

இதேவேளை ,நாட்டில், தொற்றினால் குணமடைந்தவர்களின், எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் அதே ,பட்சத்தில் தொற்று, உறுதி செய்யப்படுபவர்களினதும் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

No comments: