குவைத்தில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த 179 பேர் நாடு திரும்பினர்


குவைட் நாட்டில் ,சட்டவிரோதமான, முறையில், தங்கியிருந்த 179 பேர் நாடு திரும்பியுள்ளதாக அறியமுடிகின்றது.

குறித்த நபர்கள் விசேட ,விமானம் மூலம் நேற்று ,நள்ளிவரு நாட்டை வந்தடைந்தனர்

No comments: