நாடாளுமன்றம் கூட்டப்படுவது தொடர்பில் ஜனாதிபதி கருத்து !


நாடாளுமன்றம் கூட்டப்படுவது தொடர்பில் ஜனாதிபதி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

கலைக்கப்பட்டுள்ள நாடாளுமன்றம் எந்தவொரு காரணத்திற்காகவும் மீள கூட்டப்பட மாட்டாது என ஜானாதிபதி குறிப்பிட்டார்.

எதிர்க்கட்சினரால் நாடாளுமன்றத்தை  கூட்டுமாறு  கடந்த 26 ஆம் திகதி  ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.


No comments: