மேலும் ஒரு கொரோனா தொற்றாளர் அடையாளம் !


கொரோனா வைரஸ் தொற்றுள்ள மேலும் 01நபர்  இலங்கையில் இனங்காணப்பட்டுள்ளனர்.

இதுவரையில் மொத்தமாக 415 கொரோனா தொற்றாளர்கள் இலங்கையில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள நிலையில்

சற்று முன்னர்  இனங்காணப்பட்டுள்ள நபருடன் எண்ணிக்கைஎ 416ஆக அதிகரிப்பு.

No comments: