தேர்த‌லை தொட‌ர்ந்தும் ஒத்தி வைக்க வேண்டாம் -உலமா கட்சி


-சந்திரன் குமணன்-

அம்பாறை மாவட்டம் கல்முனையில் அமைந்துள்ள உலமா கட்சி காரியாலயத்தில் பாராளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பில் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு சனிக்கிழமை (25) இரவு இடம்பெற்ற போது உல‌மா க‌ட்சி முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் தெரிவித்தார். மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.

நாட்டில் ‌ யுத்த‌ம் நில‌விய‌ கால‌த்திலும் தேர்த‌லில் போட்டியிட்ட‌ ப‌ல‌ அபேட்சகர்கள்  கொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌ போதும் நாட்டில் தேர்த‌ல் ஒத்தி வைக்க‌ப்ப‌ட்ட‌தில்லை என்ப‌தால் கொரோனா சூழ்நிலையில் ‌ தேர்த‌லை தொட‌ர்ந்தும் ஒத்தி வைக்காம‌ல் ஜூன்மாதம்  20ம் திகதி  தேர்த‌லை ந‌ட‌த்த‌ வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டார்.‌

தேர்த‌லை ந‌ட‌த்துவ‌தில் எந்த‌ சிக்க‌லும் இருக்க வாய்ப்பில்லை க‌ட‌ந்த‌ 5 நாட்க‌ளாக‌ பெரும்பாலான‌ மாவ‌ட்ட‌ங்க‌ளில் ஊர‌ட‌ங்கு இர‌வு 8 ம‌ணி வ‌ரை த‌ள‌ர்த்த‌ப்ப‌ட்டு ம‌க்க‌ள் ஓர‌ள‌வு இய‌ல்பு வாழ்க்கையைக்கு திரும்பினர்.

 தேர்த‌ல் தின‌த்த‌ன்று  ச‌மூக‌ இடைவெளியில் அணிவ‌குத்து நின்று வாக்க‌ளிப்ப‌தில் எந்த‌ பிர‌ச்சினையும் இல்லை  அதே போல் க‌ட்சிக‌ள் பொது கூட்ட‌ங்க‌ள் வைப்ப‌தை த‌விர்த்து வீடு வீடாக‌ பிர‌ச்சார‌ம் செய்ய‌ முடியும்.

வீடு வீடாக‌ சென்று ம‌ர‌க்க‌றிக‌ள் போன்ற‌வை விற்ப‌னை செய்ய‌ப்ப‌டுகிற‌தோ அவ்வாறு க‌ட்சிக‌ளும் த‌ம‌து தேர்த‌ல் வியாபார‌த்தை மேற்கொள்ள‌லாம் எனவும் தேர்தல் பிர‌சுர‌ங்க‌ள் வ‌ழ‌ங்க‌லாம் இதற்கு  எந்த‌ த‌டையும் இல்லை

தொழிலுக்கு செல்வோர் தங்களது தொழிலை செய்தனர், பொருள் கொள்வ‌ன‌வு செய்வோர் ச‌மூக‌ இடைவெளியில் நின்று சுகாதார வழிமுறைகளை பின்பற்றினர். பிரச்சினைகள்  இருக்க‌வில்லை.


88ம் ஆண்டு வ‌ட‌க்கு கிழ‌க்கு மாகாண‌ ச‌பை தேர்த‌லின் போட்டியிடுவோரை சுடுவோம் என‌ புலிக‌ள் அச்சுறுத்தி அவ்வாறு போட்டியிட்ட‌ சில‌ர் சுட‌ப்ப‌ட்டும் முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் அத்தேர்த‌லில் போட்டியிட்ட‌தை நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன்.

இப்போது கொரோனாவுக்கு ப‌ய‌ந்து முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் தேர்த‌லை ஒத்தி போட‌ச்சொல்வ‌து அத‌ன் கோழைத்த‌ன‌த்தை காட்டுகிற‌து மேலும் தேர்த‌ல் பொதுக்கூட்ட‌த்தில் ல‌லித் அத்துல‌த்முத‌லி போன்றோர் குண்டு வைத்து கொல்ல‌ப்ப‌ட்ட‌ போதும்  ச‌ந்திரிக்கா குண்ட‌டி ப‌ட்டு ஒரு க‌ண்ணை இழ‌ந்த‌ போதும் தேர்த‌ல்க‌ள் ஒத்தி வைக்க‌ப்ப‌ட‌வில்லை.நடைபெற்றது

இவ்வாறு எந்த‌ இட‌த்தில் எப்போது குண்டு வெடிக்கும் என்று தெரியாத‌ நிலையிலும் நாட்டில் ஐ தே க‌ அர‌சோ ச‌ந்திரிக்கா அர‌சோ தேர்த‌ல்க‌ளை ஒத்திவைக்க‌வில்லை மாறாக தேர்தல்கள் நடைபெற்றது.

கொரோனா வைர‌ஸ் என்ப‌து ச‌மூக‌ இடைவெளி இருந்தால் அத‌னை ஓர‌ள‌வு க‌ட்டுப்ப‌டுத்த‌ முடியும் என்ப‌து தெரிய‌ வ‌ந்துள்ள‌து  பிர‌தான‌ க‌ட்சிக‌ளின் எந்த‌வொரு வேட்பாள‌ரும் கொரோனாவால் கொல்ல‌ப்ப‌ட‌வில்லை என்ப‌தும் முக்கிய‌மாகும்.

நாடு இன்றிருக்கும் நிலையில் தேர்த‌ல் வைத்தாலும் ஏற்க‌ன‌வே பாராளும‌ன்ற‌த்தில் இருந்த‌வ‌ர்க‌ளில் 90 வீத‌மானோர் மீண்டும் தெரிவு செய்ய‌ப்ப‌டும் சாத்திய‌க்கூறே உள்ள‌து.

ஆக‌வே தேர்தல் பொதுக்கூட்ட‌ங்க‌ள் ந‌ட‌த்துவ‌தை த‌டை செய்து  மாவ‌ட்ட‌த்துக்கு மாவ‌ட்ட‌ம் வேட்பாள‌ர்க‌ளோ அல்லது  த‌லைவ‌ர்க‌ளோ செல்வ‌தை த‌டை செய்து  ச‌மூக‌ இடைவெளி விட்டு தேர்த‌லை குறிப்பிட்ட‌ திக‌தியில் ந‌ட‌த்தும் ப‌டி உல‌மா க‌ட்சி  கேட்டுக்கொள்கிற‌து என தனது உரையிரல் கூறினார்.

No comments: