திருக்கோவில், விநாயகபுரம் பகுதிகளுக்கு இன்று நிவாரணப்பணிகள் முன்னெடுப்பு !


-யதுர்சன் திருக்கோவில்-

இலங்கையில் கொரோனா நெருக்கடி தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணப்பணிகள் பல்வேறு அமைப்புக்களாலும்  அரசாங்கத்தினாலும்

தனவந்தர்களாலும் முன்னெடுக்கப்பட்டுவருகின்றன.

அந்தவகையில் திருக்கோவில்  பிரதேசத்தில் கடற்தொழிலுக்கு செல்வொருக்கும் விநாயகபுரம்1,2,3 பிரிவில் உள்ள  நாட்டின் தற்போதைய சூழலில் வருமானம் இழந்து காணப்படும்  குடும்பங்களுக்கும் உலர் உணவுப் பொதிகள் இன்று வழங்கப்பட்டது.

ஜெயக்காந்தன் யோகேந்திரா அவர்களின் முழுப்பங்களிப்புடன் திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் இன்று  இரண்டாம் கட்ட நிவாரணப்பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் மக்களுக்கான நிவாரணப் பணிகள் தொடவிருப்பதாகவும் நிவரணக்குழுவினர் தெரிவித்னர்.
No comments: