சற்று முன்னர் 03 கொரோனா தொற்றாளர்கள் அடையாளம் !


கொரோனா தொற்றாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 449 ஆக இருந்த வேளை மிண்டும் சற்று முன்னர் மேலும் 03  கொரோனா தொற்றாளர்கள் இனம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

 எண்ணிக்கை 452 ஆக உயர்வு


No comments: